Danh sách kênh truyền hình FPT

Danh sách kênh truyền hình FPT mới nhất

FPT Telecom gửi tới khách hàng danh sách kênh đang cung cấp trên hệ thống kênh của truyền hình FPT được cập nhật mới nhất sau khi quy hoạch gói cước. Tuy nhiên, truyền hình FPT không ngừng mua bản quyền và cập nhật liên tục các kênh để đa dạng nhóm người dùng

Danh sách kênh truyền hình FPT

 

Update…..